Sự kiện

Khai giảng Lớp TOPIK I miễn phí

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 18:00 - Thứ 2, ngày 20 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Phòng B405 - Cở sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:
- Sinh viên Ngành Hàn Quốc học - Khoa Đông Phương học
- Sinh viên yêu thích tiếng Hàn, đã học xong lớp sơ cấp
Chủ trì:

Ngành Hàn Quốc học - Khoa Đông phương học

Đăng ký:
Liên hệ Khoa Đông phương học
Phòng: E206 - Cở sở 3 - Trường Đại học Lạc Hồng
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 09/08/2018 - 10:43:00 AM