Sự kiện

Hội thảo "Research on Experiental Learning Methodology"

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:00 - Thứ 4, ngày 22 tháng 8 năm 2018
Dự kiến diễn ra trong 2 tiếng

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227, Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM 
Đối tượng:

Quý Thầy/cô quan tâm

Diễn giả: Paul McAfee (Nghiên cứu sinh giáo dục học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Giảng viên chương trình Quản trị chiến lược và kinh doanh cho State University of New York, University at Buffalo, tại Singapore và the Amherst, New York, Campus)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh – không phiên dịch
Học phí: Miễn phí
Tổ chức bởi:

Trung tâm Nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM (CEE)

Nội dung: Chia sẻ thông tin về phương pháp, cách thức và kết quả nghiên cứu thử nghiệm của đề tài luận án tiến sĩ giáo dục học về học tập trải nghiệm trên đối tượng sinh viên đại học được thực hiện tại Việt Nam vào năm 2016, 2017
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 10/08/2018 - 08:11:07 AM