Sự kiện

Lớp đào tạo Nghiệp vụ về ngành Logistic

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 7, ngày 15 tháng 9 năm 2018

Địa điểm phỏng vấn và học:

Công ty TNHH Thông Quan

Địa chỉ: B19, KP 5, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Đối tượng:

Sinh viên ngành Ngoại thương Khoa QTKTQT

Học phí: Miễn phí
Nhà tài trợ:
Trường Đại học Lạc Hồng, Công ty TNHH Thông Quan và Cục Hải Quan 
Liên hệ:

Bộ phận QHDN & HTSV

ĐT: 02513951347 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 18/08/2018 - 13:53:06 PM