Sự kiện

Ngày hội sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng

Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:00 - Thứ 2, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Khu du lịch Bửu Long  
Thành phần tham dự:
- Ban Giám hiệu trường
- Quý Thầy/cô 
- Sinh viên toàn trường
Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:

Trường Đại học Lạc Hồng

ĐT:  0251.3952778 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 08/09/2018 - 13:55:49 PM