Sự kiện

Hội thảo "Thanh niên 4.0"

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:00 - 11:15 - Thứ 7, ngày 15 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Hội trường I209 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
- Đại diện BGH Nhà trường;
- Lãnh đạo Khoa Cơ điện - Điện tử, Khoa CNTT;
- Sinh viên được huy động;
- Các đơn vị, cá nhân quan tâm.
Diễn giả:
- Ông Nguyễn Thành Lâm - Nguyên Tổng Giám đốc FPT Software;
- Bà Lê Minh Đức - Giám đốc thương hiệu FUNiX (Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Telesales, Giám đốc  kinh doanh  FPT Play Box, Trưởng ban Tuyển sinh Đại học FPT);
- Ông Lê Huy Kiên - Thành viên Ban tổ chức Chương trình "Thanh niên 4.0";
- Một số thành viên tham dự và tổ chức Chương trình.
Liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

ĐT: 0251 3952945 

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 12/09/2018 - 11:16:03 AM