Sự kiện

Lễ ký kết và phỏng vấn sinh viên - Công ty TNHH Taigerich

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 7, ngày 13 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
- Đại diện BGH Nhà trường
- Đại diện Bộ phận QHDN & HTSV
- Lãnh đạo Khoa TC-KT và Khoa QTKTQT
- Lãnh đạo Công ty TNHH Taigerich
- Sinh viên năm cuối Khoa Tài chính - Kế toán và Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế
Liên hệ:

Bộ phận QHDN & HTSV

ĐT: 02513951347 
Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 01/10/2018 - 14:24:51 PM