Sự kiện

Tập huấn Sử dụng Rubric trong đánh giá môn học

 
Thời gian:

Thứ 7 ngày 13 tháng 10 năm 2018

Buổi sáng: 08:00 - 11:30

Buổi chiều: 13:30 - 16:00

Địa điểm: Phòng B203 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
- Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
- Phòng QHQT
- Khoa CNTT
- Khoa Cơ điện - Điện tử
- Lãnh đạo và Trưởng bộ môn của 3 Khoa: Dược, Tài chính - Kế toán, Quản trị Kinh tế Quốc tế
Chuyên gia:

PGS.TS. Lê Văn Hảo

Liên hệ:

Trường Đại học Lạc Hồng

ĐT: 0251.3952778

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 05/10/2018 - 15:50:05 PM