Sự kiện

Tập huấn cuộc thi Rockwell Automation

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 đến 16:30 - Thứ 4, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng F201 - Cơ Sở 4 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:
- TS. Lê Phương Trường - Phó Trưởng Khoa Cơ điện - Điện tử 
- ThS. Phạm Công Xuyên - Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng QHQT - Điều phối viên BUILD-IT
- ThS. Phan Thị Hường - Khoa Công nghệ thông tin - Điều phối viên tại LHU
- Các giảng viên được Khoa cử
- Một số sinh viên được chỉ định
* Phía Đại diện BUILD-IT và Công ty Rockwell Automation:
- Bà Trần Thảo - Đại diện BUILD-IT
- Ông Hiếu - Đại diện Công ty Rockwell Automation
Chủ trì: 

Phòng QHQT

Liên hệ:

Phòng QHQT

ĐT: ĐT: 02513.953128

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 09/10/2018 - 07:47:38 AM