Sự kiện

Sinh hoạt CLB tiếng Anh "Keep in touch"

Đây là hoạt động định kỳ do Khoa AVĐC tổ chức, nhằm giúp sinh viên tăng cường năng lực giao tiếp tiếng Anh, đồng thời tạo không gian học mà chơi để sinh viên giảm tải sự căng thẳng trước áp lực học tập.

Thời gian:

Bắt đầu lúc 14:00 - Thứ 6, ngày 9 tháng 11 năm 2018

Địa điểm Cơ sở 5
Đối tượng: Tất cả sinh viên yêu thích tiếng Anh
Chủ đề:

Keep in touch

Nhà tài trợ: Khoa Anh Văn đại cương
Liên hệ: 0251.8850.894 (gặp thầy Đặng Thi)
Đăng ký: Vào cổng tự do
Diễm Nhi
Lạc Hồng, 06/11/2018 - 15:26:09 PM