Sự kiện

Hội thao LHU GYM lần 1 - 2018

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:00 - Thứ 7, ngày 17 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng LHU GYM – Cơ sở 3 -Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:

Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng

Nội dung:

Nam: Nâng tạ và vật tay

Nữ: Squat, plank, burpee và lật lốp xe

Liên hệ:

VP Đoàn trường

Phòng E103 - Cơ sở 3

SĐT: 0251.3951.957

Hạn đăng ký: 16/11/2018 (Thứ Sáu) 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 06/11/2018 - 15:26:29 PM