Sự kiện

Tiếp Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm

Thời gian:

Bắt đầu lúc 15:00 - Thứ 4, ngày 14 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1 -  Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:
- NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Hiệu trưởng phụ trách
- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế
- Lãnh đạo Khoa Đông Phương
- ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Tổ trưởng Ngành Trung Quốc học
- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng Quan hệ quốc tế
* Phía Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm (Trung Quốc):
- Ông Xie JiGuang - Viện trưởng Học viện Giáo dục quốc tế
- Ông Ma Binbin - Phó Viện trưởng Học viện Giáo dục quốc tế
- Ông Mo Wensheng - Giảng viên Học viện Giáo dục quốc tế
Liên hệ:

Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 02513.953128

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 08/11/2018 - 15:43:43 PM