Sự kiện

Ngày Hội Khoa học - Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 31

Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7 ngày 15 tháng 12 năm 2018

Địa điểm:
- Phòng B203: Khai mạc Ngày hội
- Phòng B305: Tiểu ban Ngôn ngữ Anh
- Phòng B401: Tiểu ban Cơ điện - Điện tử
- Phòng B402: Tiểu ban Kỹ thuật Công trình
- Phòng B403: Tiểu ban Kỹ thuật Hóa học & Môi trường
- Phòng B404: Tiểu ban Công nghệ thông tin
- Phòng B405: Tiểu ban Đông Phương học
Thành phần tham gia
* Đối tượng bắt buộc:
- Các sinh viên tham gia báo cáo và sinh viên được triệu tập (nếu có)
- Đại diện Lãnh đạo các Khoa có sinh viên tham gia báo cáo
- Giảng viên, cán bộ phụ trách công tác NCKH của các Khoa
* Khách mời:
- Ban Giám hiệu Nhà trường
- Đại diện các sở, ngành của tỉnh (nếu có)
- Trưởng, Phó các đơn vị của trường
Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:
TT. NCKH & ƯD
ĐT: 02513. 952.945 
Đăng ký: Vào cổng tự do
 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 21/11/2018 - 15:31:51 PM