Sự kiện

Lễ phát bằng thạc sĩ năm 2018

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7, ngày 05 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Trung tâm hội nghị tiệc cưới Tiamo (chân cầu Hóa An)
Thành phần tham dự:

- Ban Lãnh đạo trường

- Quý khách mời

- Quý Thầy/cô quan tâm

- Học viên cao học

- Tân Thạc sĩ

Chủ trì:

Khoa Sau đại học

Liên hệ:

Khoa Sau đại học

ĐT: 0251 3951924

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 07/12/2018 - 15:43:22 PM