Sự kiện

Tiếp Đại diện Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 14:30 - Thứ 4, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1 -  Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:
- TS. Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng
- TS. Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc TT NCKH & ƯD
- TS. Nguyễn Bá Sơn - Phó Giám đốc TT NCKH & ƯD
- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế
- ThS. Phạm Văn Toản - Q.Trưởng khoa, Khoa Cơ điện - Điện tử
- TS. Lê Phương Trường - Phó Trưởng Khoa Cơ điện - Điện tử
- Giảng viên và sinh viên Khoa Cơ điện - Điện tử quan tâm
* Phía Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST):
- GS. Hồ Anh Văn - Phụ trách Phòng Lab nghiên cứu về khoa học Vật liệu, Viện JAIST
Nội dung: 
- Trao đổi sinh viên
- Hợp tác NCKH ngành Cơ điện tử và Robot
Liên hệ:
Phòng Quan hệ quốc tế
ĐT: 02513.953128
Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 05/01/2019 - 13:29:49 PM