Sự kiện

Tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, giảng viên và nhân viên

Thời gian:

Bắt đầu lúc 08:00 - Thứ 3, ngày 15 tháng 01 năm  2019

Địa điểm: Hội trường I209 - Cơ sở 6 - Đại học Lạc Hồng
Đối tượng: Cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị được cử tham gia
Liên hệ:
Phòng Quản trị Thiết bị
ĐT: 02518 850595
 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 07/01/2019 - 15:04:49 PM