Sự kiện

Họp mặt đầu năm

Họp mặt đầu năm là một thông lệ thường niên của Trường Đại học Lạc Hồng, và cũng là dịp để tập thể sư phạm nhà trường chia sẻ cùng nhau những câu chuyện đầu xuân; chung vui ly rượu mừng năm mới; thông qua đó sẽ có những bước chuẩn bị tốt nhất cho một năm nhiều khởi sắc mới. 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 3, ngày 12 tháng 02 năm 2019
(Mùng 8/01 Âm lịch )

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần:

- BGH trường

- Toàn thể CB, GV, NV 

Liên hệ:

BCH Công Đoàn  

ĐT: 02513 951046

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 11/01/2019 - 14:24:43 PM