Sự kiện

Chương trình giao lưu kỹ thuật Monodzukuri

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:30 - Thứ 3, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp I310, Hội trường I2019 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần:

Khoa Cơ Điện - Điện tử (Thầy Phạm Văn Toản, Lê Hoàng Anh, Phạm Hồng Sơn)

Chủ trì:

Phó Hiệu trưởng (Thầy Lâm Thành Hiển, Nguyễn Vũ Quỳnh)

Liên hệ:

Khoa Cơ Điện - Điện tử 

ĐT: 0251 3951937 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 12/01/2019 - 15:50:38 PM