Sự kiện

Tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019 cho CB-GV-NV

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 4, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Sân trường Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo Nhà trường
- BCH Công đoàn
Tổ trưởng công đoàn và đại diện CB-GV-NV các đơn vị
Liên hệ:

VP Công đoàn

ĐT: 02513 951046

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 15/01/2019 - 09:41:39 AM