Sự kiện

Tặng quà Tết cho người nghèo phường Bửu Long

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 7, ngày 26 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Sân trường cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng: Các hộ nghèo tại phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:

VP Công đoàn

ĐT: 02513 951046

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 15/01/2019 - 09:43:21 AM