Sự kiện

Tập huấn "Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả"

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 4, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Phòng B405 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần: 

- Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

- Thầy/cô quan tâm

Liên hệ:

Khoa QTKTQT

ĐT: 0251.952252

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 18/01/2019 - 08:31:38 AM