Sự kiện

Tiếp Đại diện Công ty TNHH STAR Nhật Bản

Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 5, ngày 07 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng Quan hệ quốc tế -  Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần:

* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:

- TS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng thường trực

- TS. Nguyễn Thị Ảnh - Trưởng Khoa Đông phương học

- ThS. Nguyễn Thị Như Thường - Tổ Trưởng ngành Nhật Bản học

- TS. Trần Dũng - Trưởng Bộ phận QHDN & HTSV

- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng Quan hệ quốc tế

* Phía Công ty TNHH STAR Nhật Bản:

- Ông Nguyễn Tôn Việt - Phó Giám đốc

- Các nhân viên Công ty TNHH STAR Nhật Bản

Liên hệ:

Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 02513.953128

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 15/02/2019 - 09:03:04 AM