Sự kiện

Tiếp Đại diện Dự án EMVITET 4.0 (Phần Lan)

Thời gian:

Bắt đầu lúc 09:30 - Thứ 3, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1 -  Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:
- TS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng thường trực
- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế
- Cô Trần Thị Mỹ Hương - Trưởng Phòng Tài chính
- TS. Lê Phương Trường - Phó Trưởng Khoa Cơ điện - Điện tử và các giảng viên ThS. Đỗ Tấn Thích, ThS. Nguyễn Hoàng Huy
- ThS. Phạm Công Xuyên - Phó Trưởng Khoa CNTT và các giảng viên ThS. Tạ Nguyễn, ThS. Văn Đình Vỹ Phương, ThS. Nguyễn Minh Sơn, ThS. Phan Thị Hường
- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng Quan hệ quốc tế
* Ban quản lý Dự án EMVITET (HAMK, Phần Lan):
- TS. Irma Kunnari - Trường ĐH Khoa học và Ứng dụng Häme (HAMK, Phần Lan), Giám đốc dự án
- Chuyên viên Katja Maetoloa - Trường ĐH Khoa học và Ứng dụng Häme (HAMK, Phần Lan), Điều phối dự án
Liên hệ:
Phòng Quan hệ quốc tế
ĐT: 02513.953128
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 18/02/2019 - 13:33:54 PM