Sự kiện

Tập huấn Lớp học đảo ngược

Thời gian:

Bắt đầu lúc 08:30 - Thứ 3, ngày 09 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng D503 - Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự: Theo danh sách đã thông báo 
Liên hệ:

Trường Đại học Lạc Hồng

ĐT: 0251 3952778

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 25/02/2019 - 13:47:07 PM