Sự kiện

Tiếp Đại diện Công ty Kowa, Khách sạn Nikko Alivila và Khách sạn Ishigaki Seaside

 

Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:00 - Thứ 2, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:

* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:

- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế

- TS. Nguyễn Thị Ảnh - Lãnh đạo Khoa Đông phương

- TS. Trần Dũng - Trưởng bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

- ThS. Nguyễn Thị Như Thường - Tổ Trưởng ngành Nhật Bản học

- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng Quan hệ quốc tế

- Sinh viên ngành Nhật Bản học tham gia phỏng vấn

* Phía Công ty Kowa:
- Ông Igaya - Văn phòng Công ty cổ phần Kowa tại Tokyo

- Cô Trần Thị Thu Hiền - Chuyên viên Phòng Phát triển nguồn nhân lực nước ngoài, Chi nhánh Công ty cổ phần Kowa tại Tokyo

* Phía Khách sạn Nikko Alivila:

- Ông Fujita Kazunori - Tổng quản lý khách sạn

- Ông Morita Hiroaki - Quản lý khách sạn

* Phía Khách sạn Ishigaki Seaside:

- Ông Takahashi - Tổng quản lý khách sạn

Nội dung:

- Giới thiệu chương trình thức tập có lương tại Nhật

- Phỏng vấn sinh viên

Liên hệ:

Phòng Quan hệ Quốc tế

ĐT: 02513.953128

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 12/03/2019 - 08:02:43 AM