Sự kiện

Tham quan và phỏng vấn Công ty TNHH G-ONE Tech (Bình Dương)

 

Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:00 - Thứ 7, ngày 16 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Công ty TNHH G-ONE Tech – KCN VSIP II, Bình Dương 
Thành phần:

- Thầy Trương Anh Minh (Phòng Đào tạo – BP.QHDN&HTSV)

- Cô Lê Thị Kiều Trang (K.Đông phương)

- Sinh viên Khoa Đông phương

Chủ trì:

Thầy Trương Anh Minh 

Liên hệ:

Khoa Đông phương

ĐT: 0251 3951926 

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 13/03/2019 - 10:00:25 AM