Sự kiện

Tiếp Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

 

Thời gian:

Bắt đầu lúc 14:30 - Thứ 3, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1 -  Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:

* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:

- TS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng thường trực

- TS. Nguyễn Vũ Quỳnh -  Phó Hiệu trưởng

- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế

- TS. Lê Phương Trường - Phó Trưởng Khoa Cơ điện - Điện tử

- Giảng viên Khoa CNTT: ThS. Văn Đình Vỹ Phương, ThS. Nguyễn Minh Sơn

- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng Quan hệ quốc tế

*  Đại diện Nhóm đánh giá giáo dục ĐH-CĐ (USAID):

- Ông Jeff Davis - Trưởng nhóm

- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Chuyên gia về Giám sát, Đánh giá và Học hỏi

- Bà Đỗ Thị Ngọc Quyên - Chuyên gia giáo dục đại học

- Bà Đặng Thị Hồng Hạnh - Trợ lý nghiên cứu

- Một phiên dịch 

Liên hệ:

Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 02513.953128

   
   
   

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 20/03/2019 - 08:12:23 AM