Sự kiện

Tiếp Văn phòng Dự án tổ chức Dariu tại Việt Nam

Thời gian:

Bắt đầu lúc 10:00 - Thứ 4, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần:

* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:

- TS. Đỗ Thị Lan Đài - Chủ tịch HĐQT

- TS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng thường trực

- TS. Nguyễn Vũ Quỳnh -  Phó Hiệu trưởng

- TS. Daniel Carroll - Cố vấn Hiệu trưởng về QHQT

- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng QHQT

- ThS. Phạm Công Xuyên - Phó trưởng Khoa CNTT

- Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên

- Lãnh đạo Đoàn TN - Hội SV

- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng QHQT

* Phía Văn phòng Dự án tổ chức Dariu tại Việt Nam:

- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Tổng Giám đốc

- Các chuyên viên của Văn phòng

Liên hệ:

Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 02513.953128

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 23/03/2019 - 08:12:56 AM