Sự kiện

Ngày hội sách LHU 2019

 

Thời gian: Bắt đầu lúc 07:00 - 17:00 - Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 18/4/2019

Địa điểm: Sảnh tầng trệt - Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng

Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng

Tài trợ bởi: Trường Đại học Lạc Hồng, Nhà sách Fahasa

Liên hệ: Trung tâm TTTL - Bộ phận Thư viện (ĐT: 0251 3952 726)

Đăng ký: Vào cổng tự do

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 10/04/2019 - 16:04:10 PM