Sự kiện

Tiếp Đại diện Công ty Kowa và Khách sạn Vessel

Thời gian: Bắt đầu lúc 13:30 - Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

* Phía Trường ĐH Lạc Hồng:

- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng QHQT 

- Lãnh đạo Khoa Đông Phương

- TS. Trần Dũng - Trưởng Bộ phận QHDN & HTSV

- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng QHQT

- Sinh viên ngành Nhật Bản học tham gia phỏng vấn

* Phía Công ty Kowa:

- Ông Igaya -  Văn phòng Công ty cổ phần Kowa tại Tokyo

- Cô Trần Thị Thu Hiền - Chuyên viên Phòng Phát triển nguồn nhân lực nước ngoài, Chi nhánh Công ty cổ phần Kowa tại Tokyo

* Phía Khách sạn Vessel:

- Ông Kimura - Tổng quản lý khách sạn

- Ông Takahashi - Quản lý khách sạn

Liên hệ: Phòng QHQT

              ĐT: 02513.953128

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 13/04/2019 - 13:06:41 PM