Sự kiện

Tọa đàm "Một số kỹ năng cần thiết và cách khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục"

Mục đích:
- Tạo môi trường cho sinh viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện những kỹ năng cần thiết, đặc biệt là cách khởi nghiệp trong ngành giáo dục
- Thúc đẩy, tạo động lực cho sinh viên trau dồi kỹ năng tiếng Anh, cũng là nền tảng để hội nhập quốc tế
- Tạo môi trường cho sinh viên có cơ hội tham gia ứng tuyển vào các vị trí công việc mà Talks English mang đến

 

Thời gian: Bắt đầu lúc 9:00 - Thứ 7, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường E501 - Cơ sở 3 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần: - Đại diện Lãnh đạo Nhà trường

                      - Đại diện Khoa có sinh viên quan tâm

                   - SV năm thứ ba, SV năm cuối, SV vừa kết thúc thực tập thuộc Khoa Ngôn ngữ Anh và các ngành khác yêu thích khởi nghiệp lĩnh vực giáo dục

Diễn giả: Ông Đinh Minh Quyền - Fouder - CEO Talks English

Chủ trì: Bộ phận QHDN & HTSV (Phòng Đào tạo)

Liên hệ: Bộ phận QHDN & HTSV (ĐT: 02513951347)

Đăng ký: Vào cổng tự do

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 17/04/2019 - 15:41:57 PM