Sự kiện

Họp mặt CSV Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

Thời gian: Bắt đầu lúc 9:30 - Thứ 7, ngày 25 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Hội Quán Trấn Biên, Số 31, Chu Văn An, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Thành phần: * Ban Giám Hiệu

                      * Ban Lãnh đạo Khoa và toàn bộ giảng viên, nhân viên Khoa

                      * Đại diện Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên

                      * Khách mời

                      * CSV các khóa

Đăng ký: Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

               ĐT: 0936130551 (Thầy Tỉnh) 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 29/04/2019 - 07:38:25 AM