Sự kiện

Tiếp đại diện Công ty YS PARTER

Thời gian: Bắt đầu lúc 15:00 - Thứ 6, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1 -  Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:

- TS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng thường trực

- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế

-  Lãnh đạo các Khoa Cơ điện - Điện tử, Khoa Kỹ thuật công trình, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường

- TS. Trần Dũng - Trưởng bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng Quan hệ quốc tế

* Phía Công ty YS PARTER (Nhật Bản):
- Ông Maeda Tomoyuki - Đại diện Ban Giám đốc

- Ông Takeuchi Genji - Chuyên viên

- Ông Takeuchi Daichi - Chuyên viên

- Ông Kimura Takayuki - Giảng viên ngành Nhật Bản học

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế

             ĐT: 02513.953128

     

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 14/05/2019 - 07:47:07 AM