Sự kiện

Chương trình Đào tạo kỹ năng cho sinh viên năm cuối

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7, ngày 01 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần: Tất cả sinh viên năm cuối Khoa Cơ Điện – Điện tử, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường, Khoa Đông phương học, Khoa Ngôn ngữ Anh và Khoa Công nghệ Thông tin

Chủ trì: Phòng Đào tạo (BP.QHDN & HTSV)

Liên hệ: BP.QHDN & HTSV

              

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 18/05/2019 - 08:54:34 AM