Sự kiện

Tập huấn "Thu thập minh chứng và lựa chọn các Pis đánh giá kết quả học tập của sinh viên"

Thời gian: Bắt đầu lúc 08:30 -16:00- Thứ 4, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Phòng B404 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự: CB-GV 2 Khoa CNTT và Khoa Cơ điện - Điện tử đã đăng ký

Liên hệ: Trường Đại học Lạc Hồng

              ĐT: 0251 3952778

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 18/05/2019 - 09:44:47 AM