Sự kiện

Tiếp Tổ chức Quỹ học bổng quốc tế Mabuchi

Thời gian: Bắt đầu lúc 10:00 - Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1 -  Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:  

- Thầy Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng thường trực                 

- Đại diện Phòng Quan hệ Quốc tế

- Các thành viên thuộc Ban Quản lý Quỹ Mabuchi LHU gồm: Thầy Trần Dũng, Cô Nguyễn Thị Như Thường, Cô Trần Thị Mỹ Hương, Cô Lê Thị Quỳnh Nga

- Đại diện Quỹ học bổng quốc tế Mabuchi

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế

              ĐT: 02513.953128

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 22/05/2019 - 08:34:32 AM