Sự kiện

Ngày hội nhập học 2K1

Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:00 - Thứ 2, ngày 15 tháng 07 năm 2019

Địa điểm: Cơ sở 1 - ĐH Lạc Hồng

Đối tượng:

Thí sinh trúng tuyển Đại học Lạc Hồng năm 2019

Chủ đề:

Chào đón thí sinh trúng tuyển Đại học Lạc Hồng năm 2019

Liên hệ: 0251.73.000.73 
 

Đại học Lạc Hồng
Lạc Hồng, 02/07/2019 - 09:33:01 AM