Sự kiện

Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

Để tổng kết những thành quả mà Trường Đại học Lạc Hồng đã đạt được trong năm học 2018 – 2019 vừa qua và đề ra những giải pháp thực hiện mục tiêu cho năm học 2019 – 2020; đồng thời tổ chức đêm nhạc hội chào đón Tân sinh viên khóa 2019.

Thời gian            : Khai mạc lúc 19 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 19/9/2019

Địa điểm             : Khu du lịch Bửu Long

Thành phần        : Toàn thể quý Thầy, Cô trường Đại học Lạc Hồng

Chủ đề                 : Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020
                                và đêm nhạc hội chào đón Tân sinh viên khóa 2019.

Nhà tài trợ           : Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ                 : Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
                               Điện thoại: 0251.3952778
                               Fax:  0251.3952534
                               Email: lachong@lhu.edu.vn
                               Website chính: https://lhu.edu.vn/

Đăng ký               : Thầy Đinh Chí Thiện phòng Công tác sinh viên chậm nhất
                                ngày 15/9/2019 để Ban tổ chức bố chí vé vào cổng tại Khu du lịch Bửu Long.

Đại học Lạc Hồng
Lạc Hồng, 09/09/2019 - 14:54:51 PM