Sự kiện

Tiếp đoàn Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc)

Thời gian: bắt đầu lúc 14:00 - Thứ 4, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Dự kiến diễn ra trong 2 tiếng 30 phút

Địa điểm: Phòng họp 1, Cơ sở 1.

Chủ trì: Phòng Quan hệ quốc tế

Thành phần tham dự Khoa Đông phương học (Thầy Nguyễn Hữu Nghị, Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, các Giảng viên ngành Trung quốc học)

Chủ đề: Tiếp đoàn Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc).

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ: 0919.652.830 (gặp thầy Sơn)
Đăng ký: Vào cổng tự do

 

 

Diễm Nhi
Lạc Hồng, 30/09/2019 - 08:51:47 AM