Sự kiện

Chung kết Rockwell Automation do Build-IT tổ chức

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 6, ngày 25 tháng 10 năm 2019
Dự kiến diễn ra cả ngày

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần: Theo kế hoạch số 905/KH-ĐHLH ngày 24/9/2019.

Chủ đề: Tham dự Chung kết Rockwell Automation do Build-IT tổ chức.

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Đăng ký: Vào cổng tự do

Diễm Nhi
Lạc Hồng, 11/10/2019 - 14:48:36 PM