Sự kiện

Hội thi Tiếng hát Giảng viên “THE X FACTOR LHU 2019”

Thời gian: Bắt đầu lúc 16:00 - Thứ 5, ngày 14 tháng 11 năm 2019
Dự kiến diễn ra trong 4 tiếng 30 phút

Địa điểm: Địa điểm: A.301 – Cơ sở 1 trường Đại học Lạc Hồng.

Đối tượng: Toàn thể CBNGNLĐ Nhà trường

Chủ đề: Vòng sơ kết Hội thi Tiếng hát Giảng viên “THE X FACTOR LHU 2019” cho toàn thể CBNGNLĐ Nhà trường. 

Chủ trì: VP. Công Đoàn Trường Đại học Lạc Hồng.

Thành phần: Quý Thầy/Cô đăng ký tham dự.
Đăng ký:Vào cổng tự do

 

Diễm Nhi
Lạc Hồng, 11/10/2019 - 14:54:07 PM