Sự kiện

Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với Ban lãnh đạo Khoa

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 7, ngày 02 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Phòng B203 cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Đối tượng: Cán bộ các lớp (15SE111, 15SE112, 16SE111, 17CN111, 17SE111, 18CT111, 18CT112, 18CT113, 19CT111, 19CT112, 19CT113, 19CT114)

Chủ đề: Tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với Ban lãnh đạo Khoa

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Đăng ký: Vào cổng tự do

 

Diễm Nhi
Lạc Hồng, 19/10/2019 - 09:59:26 AM