Sự kiện

CLB tiếng Anh chủ đề "Home entertainment"

Bắt đầu lúc 08g00, thứ Bảy ngày 09/11/2019

Dự kiến kết thúc lúc 10g30

Địa điểm: D503

Đối tượng: Sinh viên

Chủ đề: Home entertainment

Nhà tài trợ: Đại học Lạc Hồng

Chủ trì: Khoa Ngôn ngữ Anh

Liên hệ: Khoa Ngôn ngữ Anh

Khoa Ngôn ngữ Anh
Lạc Hồng, 01/11/2019 - 14:06:03 PM