Sự kiện

Lễ tổng kết & phát bằng tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

Thời gian: Bắt đầu lúc 08g00 - Thứ Bảy ngày 21/12/2019

Địa điểm: Phòng I209 - Cơ sở 6

Thành phần: Giảng viên, sinh viên K2014

Nhà tài trợ: Đại học Lạc Hồng

Chủ trì: Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường

Liên hệ: Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường

Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường
Lạc Hồng, 06/11/2019 - 11:00:09 AM