Sự kiện

Lễ tổng kết phát bằng tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường

Bắt đầu lúc 08g00, thứ Bảy ngày 21/12/2019

Địa điểm: I209 - Cơ sở 6

Đối tượng: Giảng viên, Sinh viên

Chủ đề: Lễ tổng kết phát bằng tốt nghiệp K2014

Nhà tài trợ: Đại học Lạc Hồng

Chủ trì: Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường

Liên hệ: Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường

Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường
Lạc Hồng, 06/11/2019 - 11:00:09 AM