Sự kiện

CLB tiếng Anh chủ đề "Bus Travel"

Thời gian: Bắt đầu lúc 13:30 - Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Phòng G206 - Cơ sở 5 - Trường Đại học Lạc Hồng

Đối tượng: Sinh viên yêu thích tiếng Anh

Chủ đề: Bus Travel

Liên hệ: Khoa Ngôn ngữ Anh

              ĐT: 0251 3952254

Đăng ký: Vào cổng tự do

             

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 06/11/2019 - 11:12:40 AM