Sự kiện

Ngày hội Khoa học Công nghệ lần thứ 33

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 3, ngày 17 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Cơ sở 2 - Trường ĐH Lạc Hồng

Thành phần tham gia:

* Đối tượng bắt buộc: - Các sinh viên tham gia báo cáo và sinh viên được triệu tập (nếu có)

                                - Đại diện Lãnh đạo các Khoa có sinh viên tham gia báo cáo

                                - Giảng viên, cán bộ phụ trách công tác NCKH của các Khoa

* Khách mời: - Ban Giám hiệu Nhà trường

                    - Đại diện các sở, ngành của tỉnh (nếu có)

                    - Trưởng, Phó các đơn vị của trường

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ: TT. NCKH & ƯD (ĐT: 02513. 952.945)

Đăng ký: Vào cổng tự do

Đại học Lạc Hồng
Lạc Hồng, 25/11/2019 - 10:52:42 AM