Sự kiện

Lễ tốt nghiệp Khoa Cơ điện – Điện tử

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 7, ngày 27 tháng 6 năm 2020
Dự kiến diễn ra trong 3 tiếng

Địa điểm: Nhà hàng Cọ Dầu (Đường Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, ĐN)

Thành phần: - Theo thư mời

                 - BLĐ nhà trường

                 - BLĐ các đơn vị trong trường

                 - Tập thể sư phạm Khoa Cơ điện - Điện tử

                 - Doanh nghiệp, phụ huynh và tân kỹ sư

Liên hệ: ĐT: 0994.379.800 (cô Mai)

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 29/02/2020 - 08:10:56 AM