Sự kiện

Chương trình tuyển dụng sinh viên thực tập và sinh viên đã tốt nghiệp ngành Dược

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7, ngày 04 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Hội trường E501 - Cơ sở 3 - Trường Đại Học Lạc Hồng

Đối tượng: Sinh viên Khoa Dược

Đơn vị tổ chức: Trường Đại Học Lạc Hồng (Bộ phận Quan hệ DN & Hỗ trợ SV), Công ty Cổ Phần Tập Đoàn MERAP, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu và Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam 

Liên hệ: Bộ phận Quan hệ DN & Hỗ trợ sinh viên
- Địa chỉ: Cơ sở 1- Tòa nhà B - Tầng trệt
- Điện thoại: 0918845011 Thầy Trương Anh Minh - Trưởng bộ phận
-----------------------------------
Đăng ký: Sinh viên tham dự vui lòng đăng ký thông tin theo mẫu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiBv2HJ5_ul6Trn1GUnj-TWdsm0_V48-cBpU5xGx3aUOfenQ/viewform

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 19/06/2020 - 10:27:14 AM