Sự kiện

Tập huấn ứng dụng phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 7, ngày 11 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng D503 - Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự: Giảng viên, nhân viên có tham gia giảng dạy Khoa Dược, Khoa Ngôn ngữ Anh, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế, Khoa Tài chính - Kế toán

Chủ trì: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, TS. Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng thường trực, TS. Lê Phương Trường - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, ThS Tạ Nguyễn - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, ThS Văn Đình Vỹ Phương - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, ThS Đặng Thi - Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ Anh

Liên hệ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 03/07/2020 - 15:04:55 PM