Sự kiện

Khóa đào tạo Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 5, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Phòng B404 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần: 20 Giảng viên của 02 chương trình KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT của Khoa KT Hóa học và Môi trường và Khoa Kỹ thuật công trình

Chủ trì: Phòng Quan hệ quốc tế

Hướng dẫn viên: Thầy Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Thầy Lê Phương Trường - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thầy Phan Như Quân - Giảng viên Khoa Cơ điện - Điện tử, Cô Văn Đình Vỹ Phương - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế (02513.953128)

 

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 21/07/2020 - 09:26:09 AM