Sự kiện

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Hội trường B203 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Đối tượng: Nữ CB, GV, NV Trường Đại học Lạc Hồng, Ban Chấp hành CĐCS, Tổ trưởng Công đoàn và các công đoàn viên quan tâm.

Khách mời: TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Liên hệ: VP Công đoàn (ĐT: 02513-951046)

Đăng ký: Trước ngày 13/10/2020

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 08/10/2020 - 13:52:27 PM